PÕNNI LOOVUSTUBA
  Vanusele: 8 k. - 3 a.
         Tunni toimumise aega: vt. tunniplaanist
Õp. Eveli Apri 

Kunstitegevusi kavandades antakse lapsele võimalus saada elamust, tunda rõõmu ja rahulolu ning väljendada oma maailmanägemust. Kujutavate tegevuste ülesandeks on taju, fantaasia, ruumilise kujutluste ja motoorika arendamine. Oluline on omandada õiged töövõtted, korraharjumused, õppida tundma ja võimaldada kasutada erinevaid töövahendeid ja tehnikaid, pakkuda rõõmu, rahulolu ja eduelamusi. Teemasse sisse elamiseks kasutatakse mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne. Ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks tema isikupärane väljendusviis. Laps vaatleb ja analüüsib oma tööd. Kunsti valdkonna läbiviimineks kasutades võimalikult looduslähedasi materjale.

Loovustoa kunstiõpetaja tegemiste kohta leiad rohkem infot siit:
https://www.facebook.com/isemoodiloovustuba/?fref=ts
ja www.isemoodi.ee