Põnnipesa Beebikooli

 kohakasutamise lepingu tingimused

Põnnipesa Beebikooli juriidiline esindaja on Freenature OÜ.

1. Põnnipesa Beebikooli töökorraldus

1.1 Õppeaasta algab 03.09.2019.a. ja lõpeb 31.05.2020.a.

1.2 Riiklikel pühadel ning talvevaheajal (21.12.2019.a. - 04.01.2020.a.) Põnnipesa Beebikooli tunde ei toimu ja neid tunde ei asendata.

1.2.1 Põnni tantsuline liikumine-võimlemine läbi pärimus ja Eesti folkloori talvevaheaeg on 18.12.2019 - 4.01.2020.  Käesoleva tunni õppeaasta kestab seoses võimlemispeoga nädal aega kauem, kuni 5.05.2020. Juunikuus eraldi õppemaksu arvet Beebikooli kliendile ei tule.

2. Lapsevanema õigused:

2.1 osaleda lapsega lepingus märgitud Põnnipesa Beebikooli tundides;

2.2 saada teavet Põnnipesa Beebikooli tunniplaani ning töökorralduse kohta;

3. Lapsevanem kohustub:

3.1 saada juhendajalt tagasisidet Beebikooli tunni tegevuse ja Lapse arengu kohta.

3.2 teavitama Põnnipesa Beebikooli oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile pesa@pesa.ee;

3.3 Lapse lahkumisel Põnnipesa Beebikoolist edastama kirjalikult vabas vormis avalduse lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks. Vastasel korral kohustub Lapsevanem maksma kohatasu;

3.4  Peale esimest tunni külastust  on õigus lapsevanemal Beebikooli leping lõpetada järgmise tööpäeva jooksul edastades kirjalikult vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu) .

4. Põnnipesa Beebikooli õigused:

4.1 mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne);

4.2 teha muudatusi tundide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teavitades Lapsevanemale mõistliku aja ette;

4.3 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 kord aastas, teatades Lapsevanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette;

5. Põnnipesa Beebikool kohustub:

5.1 Informeerima Lapsevanemat Põnnipesa Beebikooli tundide muudatustest;

5.2 võimaldama Lapse osavõttu tundide tegevusest Lapsevanemaga sõlmitud lepingus kokkulepitud perioodil;

5.3 esitama õigeaegselt arve Põnnipesa Beebikooli kohta.

6. Põnnipesa Beebikooli tasu ja tasumise kord

6.1 Beebikooli õppetunni tasu määraks arve esitamisel võetakse aluseks kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav koduleheküljel www.pesa.ee.

6.2 Põnnipesa Beebikooli tasu tuleb maksta igas kuus tähtaegselt ning selle suurus ei sõltu Lapse Beebikooli tundides osaletud kordade arvust.

6.3 Riiklikel pühadel ning talvepuhkusel ärajäänud tunde ei asendata ning Beebikooli kuutasu sellest ei muutu.

6.4 Puudutud Beebikooli tunni võib asendada jooksval nädalal mõne teise Põnnipesa Beebikooli tunniga.  Tunni asenduse soov saata emailile: pesa@pesa.ee.

6.5 Freenature OÜ saadab Lapsevanema e-aadressile Põnnipesa Beebikooli arve iga kuu eest ette jooksva kuu esimese nädala jooksul.