Aktiivne õuesõpe!

Viimastel nädalatel on õuesõpe Põnnipesa lasteaias aktiivsem, kui kunagi varem! 

Lasteaed on taas avatud!

Alates 27.04.2020 on Põnnipesa lasteaed taas avatud.  (Asutus on riigis oleva eriolukorra tõttu olnud suletud 1.04 - 24.04.2020)
Esimestel nädalatel on lasteaed avatud pool päeva, kell 8.00 - 13.00.  
Lapsed veedavad peamiselt aega õues. Hommikul võetakse lapsi vastu õues, võimalusel lapsed söövad õues, õppetöö toimub õues ning ka lasteaiahommik lõpeb väljas mängides. 
Põnnipesa lasteaed on rentinud lasteaiamaja hoovidesse katusealused ning lauad ja toolid.  Katuse all on hea läbi viia tunde ning ilusa ilma korral ka süüa.
Õpetajad, lapsed ja ka lapsevanemad on kohandatud eriolukorra  tingimustega rahul ning lasteaias kohalkäivate laste arv on pärast pikka kodus olemist oodatust tunduvalt suurem.

Kuni eriolukorra lõpuni toimuvad kodus olevatele Põnnipesa lasteaialastele paralleelselt virtuaalsed Zoom tunnid.

Põnnipesa lasteaia ZOOMI tunnid

Tulenevalt Eesti Vabariigi eriolukorrast on alates 16.03.2020 enamus Põnnipesa lasteaia lapsi kodus olnud.  

Aprilli algusest on samm-sammult kõik Põnnipesa lasteaia rühmad virtuaalsetele Zoomi tundidele üle läinud. Rühma õpetajad ja muud erialaõpetajad on püüdnud rühma tegemised tuua lasteni virtuaalselt.  

Lapsed kohtuvad õpetajatega Zoomi tundides 1-2 korda nädalas.

Nii lastel, kui ka õpetajatel on võtnud Zoomi tundidega harjumine aega, kuid lõpuks on kõik rühmad vahvalt ennast käima saanud.

Siiski ootab Põnnipesa personal pikki silmi tööle naasmist!