KLAVERIKOOL
õp. Veeda Kala
Vaata tunniplaanist millal Klaverikool.
www.klaverikool.ee


Klaveri rühmatundides on 3 – 8 õpilast. Igal õpilasel on oma süntesaator. Klaverimängu kõrvalt õpitakse noodilugemist, improviseerimist, eakohast muusikateooriat. Samuti arendatakse rütmitunnetust ja koosmängimise oskust. Õppeaasta lõpuks mängivad lapsed juba koos kätega. Õppimine on tehtud lastele põnevaks ning tänu imearmsale õpetajale (Veeda Kala) on tundides sõbralik atmosfäär.

https://www.klaverikool.ee/ruehmatunnid